Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29

Algemene Voorwaarden 

Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen.

Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond in november 2020 en treden in werking voor overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 2021.

Zonnevlecht Opleidingen voldoet aan alle eisen die een opdrachtgever mag stellen aan een professionele organisatie.

Klik hier voor een PDF document Algemene Voorwaarden consumenten

Lees hier de algemene voorwaarden voor bedrijven van de NRTO.

Klik hier voor een PDF document Algemene Voorwaarden bedrijven

Wij hanteren een aanwezigheidsverplichting van 95% bij onze opleidingen.
Deelname aan de opleiding is conform de algemene voorwaarde.
Niet gevolgde lesdagen worden bij annulering altijd gefactureerd.