Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29
Corona Protocol

Zonnevlecht Opleidingen houdt het RIVM als bron aan voor informatie en maatregelen alsmede het FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie).

Momenteel is het Corona Protocol van toepassing voor alle studenten, cursisten en medewerkers van Zonnevlecht Opleidingen.

Ben verkouden, hoest je, snotter je of heb je verhoging, of twijfel je aan je gezondheid, blijf dan thuis. Voor de veiligheid van jezelf én die van anderen.

Heb je een van bovenstaande symptomen én volg je een cursus bij Zonnevlecht Opleidingen, neem contact met ons op via e-mail: info@zonnevlechtopleidingen.nl.

De belangrijkste maatregelen die je dient te nemen om verspreiding van het corona virus te voorkomen zijn:

• Was je handen regelmatig.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Groet elkaar zonder aanraking.

Op deze manier proberen we bij Zonnevlecht Opleidingen de verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen.

Wees alert, denk aan jezelf én ook aan de ander.

Ook wij hebben onze voorzorgsmaatregelen getroffen om het risico voor onze studenten, cursisten en medewerkers tot het absolute minimum te beperken:

Lokalen worden extra grondig schoongemaakt. Er is extra aandacht voor het reinigen van klinken, handvaten en oppervlaktes. 

Er is extra handzeep en papieren handdoeken om de handen af te drogen.

Iedereen is verplicht de handen grondig te wassen bij aankomst. Ook is het wassen van de handen tijdens de pauzes en na afloop van de les verplicht. En, vanzelfsprekend, na ieder toiletbezoek.

Mocht blijken dat de student, cursist, medewerker bij aankomst (minimale) symptomen hebben van verkoudheid, hoest of koorts wordt verzocht om direct naar huis te gaan. 

Docenten met dezelfde ziekte symptomen nemen het zekere voor onzekere nemen en brengen de directie van Zonnevlecht Opleidingen direct op de hoogte. In dat geval van deze ziektebeelden annuleren wij de les (zie artikel 17 en 18 in de algemene voorwaarden).

Studenten, cursisten en docenten worden nadrukkelijk gevraagd geen handcontact te maken met de ogen, neus of mond voor, tijdens of na het uitvoeren van een lichaamsbehandeling, zonder voorafgaand de handen te wassen.

De docent zal het leslokaal regelmatig grondig verluchten.

Er worden bij Zonnevlecht geen handen geschud en knuffels gegeven ter begroeting, dit geldt voor studenten, cursisten en docenten.

Hoesten en niezen in een papieren zakdoek. Deze dienen meteen verwijdert te worden in de vuilnisemmer (= dus niet hergebruiken) handen direct grondig wassen. Bij gebrek aan een doekje in de binnenkant van de elleboog hoesten. 

Mocht het vanwege het corona protocol nodig zijn om een cursus te annuleren worden de studenten en cursisten daar tijdig van op de hoogte gesteld. Bij het annuleren van een cursus zijn artikel 17 en 18 in de algemene voorwaarden van Zonnevlecht Opleidingen van toepassing

Heeft u vragen, stuur een email naar info@zonnevlechtopleidingen.nl