Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29
Hoofdpijn massage

Ruim 2 miljoen Nederlanders lijden aan een vorm van hoofdpijn. Voor veel mensen zorgt hoofdpijn ervoor dat ze niet goed meer kunnen functioneren in het dagelijks leven. Twintig procent van de Nederlanders, dat is één op de vijf, heeft minimaal één dag in de week hoofdpijn. Twee procent van alle Nederlanders, dat zijn er ongeveer 320.000, heeft hoofdpijn als gevolg van teveel pijnstillers of te veel cafeïne.

Volg de cursus Hoofdpijn massage bij Zonnevlecht Opleidingen,
klik HIER om direct naar de cursuspagina te gaan.

We kennen diverse vormen hoofdpijn zoals:

Migraine
Spanningshoofdpijn
Clusterhoofdpijn
Medicatie afhankelijke hoofdpijn
Chronisch dagelijkse hoofdpijn
Kinder migraine
Aangezichtspijn

Nieuwsberichten Hoofdpijn.

Het drinken van water vermindert hoofdpijn.
Voor het eerst is onderzocht of het drinken van water de klachten van mensen die vaak last van hoofdpijn hebben verminderd. Achttien patiënten met migraine kregen gerandomiseerd twaalf weken placebo of het advies per dag anderhalve liter water te drinken. Veel water drinken bleek het aantal hoofdpijnepisodes niet te verminderen, maar wel de duur en de intensiteit ervan.

MRI niet zinvol bij chronische hoofdpijn.
Diagnostiek met behulp van MRI bij chronische of intermitterende hoofdpijn levert weinig op. Dit is gebleken uit Japans hersenonderzoek bij 306 patiënten die geen verdere neurologische afwijkingen vertoonden. MRI voegde niets toe aan de reeds bestaande kennis.

De patiënten leden aan chronische of intermitterende hoofdpijn en werden op basis van de MRI gegevens verdeeld in drie groepen. In groep 1 zaten patiënten waarbij niets werd gevonden; in groep 2 zaten patiënten waarbij de minimale afwijkingen werden geconstateerd en in groep 3 zaten patiënten met klinisch relevante hersenafwijkingen. De respectievelijke percentages waren 55,2%; 44,1% en 0,7%; waarbij vooral het laatste percentage relevant is. Het gebruik van contrast of herhaalde MRIs veranderde de resultaten niet. 
Uit eerder MRI onderzoek bij 1036 patiënten met chronische hoofdpijn was reeds gebleken dat klinisch relevante hersenafwijkingen slechts bij 2,1% van de patiënten te zien waren. Ook in 12 kleinere studies uit de literatuur over migraine was dit percentage gemiddeld zeer laag: 0,7%. Conclusie: MRI heeft diagnostisch geen meerwaarde bij chronische hoofdpijn. 

Het weer kan migraine-aanval uitlokken.
De helft van de patiënten met hoofdpijnklachten wordt beïnvloed door het weer, hoewel het percentage patiënten dat denkt dat zij beïnvloedt worden, groter is. Amerikaanse onderzoekers zijn nagegaan welke weersomstandigheden hoofdpijn uitlokten en in hoeverre patiënten dit konden voorspellen. Het bleek dat migrainepatiënten gevoelig waren voor een combinatie van veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

Chronische hoofdpijn gevolg gebruik pijnstillers.

(Novum) - De belangrijkste oorzaak van chronische hoofdpijn is het overmatig gebruik van pijnstillers. Dat stelt arts-assistent Natalie Wiendels in haar proefschrift. De onderzoekster pleit voor waarschuwingen voor de gevaren van het gebruik van pijnstillers.

Vier procent van de Nederlanders lijdt aan chronische frequente hoofdpijn (CFH). Die aandoening is vastgesteld als minimaal veertien keer per maand hoofdpijn is gemeten in minimaal drie opeenvolgende maanden. Meer dan zestig procent van de patiënten die lijden aan CFH, gebruikt volgens Wiendels te veel pijnstillers.

Wiendels ziet een paradox. Mensen grijpen naar paracetamol of ibuprofen omdat ze last van hoofdpijn hebben of die zelfs voor willen zijn. Deze medicijnen verhelpen de hoofdpijn op korte termijn, maar kunnen op langere termijn tot CFH leiden. "Als je iedere dag een aspirientje neemt, puur om de hoofdpijn voor te zijn, is de kans groot dat gewone hoofdpijn chronisch wordt." Wiendels waarschuwt ook voor de verslavende werking van pijnstillers. Zij pleit voor gebruik van onderhoudsmedicijnen in plaats van pijnstillers. Slechts negen procent slikt deze zogeheten profylactica. Onderhoudsmedicijnen brengen het aantal en de heftigheid van hoofdpijnaanvallen terug.

Een andere conclusie uit het onderzoek van Wiendels is dat CFH vaker voorkomt onder niet-westerse allochtonen dan onder autochtonen. Volgens Wiendels zou dat te maken kunnen hebben met de migrantenstatus en met een lagere sociaaleconomische status. "Over het algemeen zijn mensen met een lage socio-economische status vatbaarder voor chronische aandoeningen."

Volg de cursus Hoofdpijn massage bij Zonnevlecht Opleidingen in.

cursus Hoofdpijn massage bij Zonnevlecht Opleidingen in Vlijmen