Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29
Wat is Mindfulness

Mindfulness is vriendelijk aandacht geven aan alles wat je tegenkomt in je leven, van moment tot moment, bewust en niet oordelend.

Volg de cursus Docent Mindfulness bij Zonnevlecht Opleidingen, klik HIER om direct naar de cursuspagina te gaan.

Mindfulness helpt ons ieder moment van ons leven volledig te leven, ook de meest moeilijke momenten. De basis is heel eenvoudig: aandacht geven. We geven aandacht aan het enige moment dat we hebben, het huidige moment. Veel van onze energie verliezen we in wat was en wat nog moet komen. Door middel van onze aandacht  brengen we bewustzijn het huidige moment, het ‘hier en nu’. Vaak worden we meegenomen door een wirwar van gedachten. We plannen, maken ons zorgen, het beleven frustraties of lopen de hele tijd te mokken. We zijn bezig met meningen over hoe de wereld zou moeten zijn, hoe mensen zich zouden moeten gedragen, hoe we ons zouden moeten voelen en wat we nog moeten bereiken. We zijn doorgaans aanwezig in het verleden of in de toekomst. Het huidige moment wordt nauwelijks ervaren en beleefd.

Alleen in dit moment kunnen we werkelijk leven. Mindfulness wil zeggen: aandacht hebben voor jezelf op een open en vriendelijke manier, zonder oordeel. Aandachtig zijn op deze manier schept ruimte en vermindert stress- en pijnklachten. Je laat  je minder meenemen door de maalstroom van je gedachten. Er ontstaat een levendiger contact met jezelf.

Verblijven in bewustzijn is dus de essentie van Mindfulness beoefening, wat je ook ervaart en of je nu een specifieke oefening doet of mindfull staat te strijken. Het leven zelf wordt onze meditatie oefening en leraar wanneer we leren om aanwezig te zijn in ons bewustzijn. En alles wat er gebeurd wordt het lesprogramma van dat moment.

Een belangrijk doel is om anders te leren omgaan met problemen. We gaan werken aan het veranderen van automatische denkpatronen, waardoor je minder verstrikt raakt in gedachten en gevoelens, lichamelijke signalen gaat herkennen en je grenzen leert bewaken, effectiever met stress in je leven om kan gaan en met vriendelijkheid, mildheid en humor naar jezelf leert kijken.

Waarom Mindfulness en massage? 

Wanneer we gaan masseren helpen we onze cliënt om uit het denken (de doe-modus) te komen en naar het voelen te gaan. Voelen kan alleen in het hier en nu. Ons gevoel brengt ons bij wat er door ons heen gaat en hoe we eigenlijk dingen waarnemen of weten. Wanneer we gaan voelen betekent dat: aandacht geven aan dingen zoals ze feitelijk zijn – hoe ze ook zijn – en niet zoals we willen dat ze zijn. Acceptatie speelt hier een hoofdrol in!

Het grootste deel van ons leven zijn we bezig met doen. Dankzij de doe-modus krijgen we enorm veel voor elkaar. De aanjager en/of controleur in de doe-modus is ons denken. We zijn zo gewend aan ons (kritische) denken dat we het idee hebben dat we ons denken zíjn. Denken geeft de illusie van controle, van weten hoe het zit. We schakelen het daarom vaak in als we bang zijn of akelige gevoelens willen omzeilen. We vergeten dan dat we ook nog een ander vermogen tot onze beschikking hebben: bewustzijn. Dit kun je de zijn-modus van de geest noemen.

Want we denken niet alleen na over dingen, we ervaren ze ook rechtstreeks via onze zintuigen. Zaken als tulpen, auto’s en een koude wind kunnen we rechtstreeks zintuiglijk waarnemen. En we kunnen ons ervan bewust zijn dat we ze ervaren. We hebben intuïtieve kennis van dingen en gevoelens. We weten dingen niet alleen met ons hoofd, maar ook met ons hart en onze zintuigen. Bovendien kunnen we ons ervan bewust zijn dat we denken – bewust ervaren is meer dan denken. De zijn-modus is een geheel andere manier van weten dan het denken van de doe-modus.

Niet beter, alleen anders. Hij biedt ons een heel andere manier van omgaan met onze emoties en gevoelens, onze stress, onze gedachten en ons lichaam. En het is een vermogen dat we allemaal al bezitten. Het is alleen wat verwaarloosd en onderontwikkeld.                          

Massage laat voelen, letterlijk! De handen van de masseur raken ons aan en dwingen ons bijna om ons van ons eigen lichaam bewust te worden. Onder de handen van de masseur kan de cliënt zichzelf ervaren. De cliënt wordt bewuster, niet op denkniveau maar op voelniveau. Dit alles gaat niet van zelf. Het is de aandacht van de massagetherapeut en zijn/haar vermogen om er helemaal te zijn (zijn-modus) die je cliënt zal uitnodigen hetzelfde te doen. We moeten niet van alles doen en heel hard aan het werk gaan. We moeten er “alleen maar”  zijn, met al onze aandacht en bewustzijn. Vanuit dat contact met onszelf raken we aan. 

Wanneer we aanraken maken we verbinding met de ander. Dat doen we niet alleen fysiek; ook energetisch zijn we verbonden met onze cliënt. En die cliënt is doorgaans niet zomaar bij jou gekomen. Heel vaak is er sprake van ‘een match’; we kijken, wanneer we naar onze cliënt kijken en luisteren, heel vaak in de spiegel. Wanneer we ons realiseren dat alles in feite energie is en dat gelijke frequenties elkaar aantrekken, begrijpen we dat je de cliënten krijgt die a.h.w. bij jou passen. Wanneer deze gelijke energieën zich met elkaar verbinden in een massagesessie kun je je misschien voorstellen dat deze ook gemakkelijk met elkaar vermengd kunnen raken en elkaar kunnen versterken. Het is daarom heel belangrijk jezelf goed te kennen en te weten wat van jou is en wat van de ander. Zonder ruime zelfkennis en een goede zelfreflectie is het onmogelijk een goede massagetherapeut te zijn. En hier speelt Mindfulness een niet te onderschatten grote rol in m.b.t. persoonlijke ontwikkeling. De mate van bewustwording hangt grotendeels af van de intensiteit waarin je met Mindfulness aan de gang gaat. Het is dus heel belangrijk, in ieder geval tijdens de duur van deze cursus, hier dagelijks tijd en energie in te stoppen om het optimale voor jezelf eruit te halen.

De kern van Massage Therapie is dus in eerste instantie: de uitnodiging aan de cliënt om met heel zijn/haar aandacht te voelen wat er is en dit zonder er meteen over te oordelen,  te accepteren.

Dat klinkt heel eenvoudig, maar omdat we allemaal veel meer vertrouwd zijn met de doe-modus is het nog niet zo simpel. Het is de eeuwig denkende geest, die meestal de machtigste hindernis is van alles. In wezen heeft de mens daar het meeste last van; niet van zijn angst, pijn of schaamte, maar van de voortdurende bestrijding en onderdrukking daarvan. 

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat Mindfulness een krachtig middel is om ons vanuit de doe-modus naar de zijn-modus te brengen. Wanneer wij in staat zijn om vanuit de zijn-modus aan te raken en te verbinden, kunnen onze cliënten hetzelfde doen en door te gaan voelen, zich weer bewust worden van zichzelf en wat er bij hen speelt of leeft. Acceptatie van wat er is, is hierin een voorwaarde om te veranderen en weer in beweging te komen.

Volg de cursus Docent Mindfulness bij Zonnevlecht Opleidingen.

Cursus Docent Mindfulness Zonnevlecht Opleidingen Vlijmen