Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29
Reflecteren en zelfreflectie

Reflecteren is een belangrijke competentie als therapeut.

Ook in de HBO opleidingen wordt er van je verwacht dat je kunt reflecteren en reflectieverslagen kan schrijven voor je portfolio.

Bij onze opleidingen is reflecteren een kerncompetentie.

Reflecteren wat is dat eigenlijk?

Er zijn veel verschillende definities van reflectie, bij de meeste draait het om het terugkijken op eigen ervaringen om daarvan te leren. 

Reflecteren bestaat dat je jezelf een spiegel voorhoudt (of laat houden) om zo stil te staan hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarin maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt.

Er zijn drie vormen van reflectie:

Reflecteren op persoonlijk functioneren- je staat dan vooral stil bij wie je zelf bent.
Reflecteren op beroepsmatig handelen – houdt zicht bezig met methodisch handelen.
Reflecteren op persoonlijk beroepsmatig handelen in de maatschappelijke context – je kijkt naar de context van jou functioneren en handelen. Je stelt jezelf hierbij de vraag wat het effect is op jou (werk)omgeving, in hoeverre ben jij verantwoordelijk voor deze reactie?

Belangrijkste is dat reflecteren om jou draait.

Jijzelf als middelpunt.

Bij reflecteren onderzoek je je manier van handelen, maar ook hoe je reageert op een bepaalde situatie en hoe dat voelt. Dat laatste, je gevoel, is een thema waarbij je uitgebreid stil moet staan in je manier van reflecteren.

Vaak reageren we uit een eerste impuls op een situatie. Dat betekent dat je niet eerst nadenkt voor je iets doet, maar handelt op basis van je eigen emoties.

Ook kan het zijn dat je werkt vanuit vooringenomen standpunten of overtuigingen zonder dat je dit zelf in de gaten hebt. Je gaat er bijvoorbeeld vanuit dat iemand iets niet kan en zonder dat je er echt over nadenkt pak je het uit handen om het zelf te gaan doen.

Door te reflecteren:

Vergroot je je zelfkennis.
Ben je je bewust van de emoties die in bepaalde situaties bij jou een rol spelen.
Krijg je inzicht in hoe je daarnaar handelt.

Reflecteren staat centraal tijdens de themadagen van het Therapeutisch Traject.