Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29
Wat is Massagetherapie

Massagetherapie is een behandeling die gericht is op bewustwording, welke tot inzicht en uiteindelijk heling kan leiden op fysiek, psychisch, emotioneel en sociaal niveau. Massagetherapie is een op zichzelf staande therapie met een eigenheid, die raakvlakken heeft met fysiotherapie.

Massage therapie is een onderdeel van de alternatieve geneeskunde dat zich bezighoudt met behandeling van ziekten of de verlichting van symptomen. Een specifieke vorm “massage” volgt op de conclusie die gesteld wordt n.a.v. anamnese en onderzoek.

Fysieke klachten worden niet “weg” gemasseerd maar juist gebruikt om de cliënt bewust te maken van alles wat er in zijn of haar lichaam speelt – op fysiek, mentaal, sociaal, emotioneel en/of spiritueel niveau.

Massagetherapie onderscheidt zich van massage doordat het de cliënt spiegelt, via het lichaam waar hij staat in zijn leven. Wat wordt er gevoeld en ervaren. Wat zijn de klachten? Zijn die herkenbaar op andere manieren? Welke thema’s spelen in het leven van de cliënt.

Kerncompetenties (gedragseigenschappen en kennisniveau):
 • Zelfinzicht, kunnen reflecteren op eigen gedrag en handelen teneinde eigen processen te verwerken (in verband met overdracht en tegenoverdracht).

 • Professionele attitude (in staat zijn om kennis, vaardigheden, houding en gedrag op een geïntegreerde manier tot uitdrukking te brengen).

 • Cliëntgerichte communicatieve vaardigheden, feedback kunnen geven en ontvangen en er iets mee kunnen doen, grenzen aangeven en bewaken, luister- en vraag vaardigheden, eigen gevoelens onder woorden kunnen brengen – om cliënten beter te begrijpen en de juiste hulp te kunnen bieden.

 • Anatomische, fysiologische en pathologische kennis (HBO niveau)

 • Massagehouding, - techniek en –vorm – gericht op vergroten lichaamsbewustzijn.

 • Holistisch denken dat wil zeggen, geen symptoombehandeling maar de hele mens meenemen in de behandeling.

 • In het werken met mensen ben je zelf het instrument dus zelfkennis en zelfinzicht zijn voorwaarden om dit beroep uit te kunnen oefenen.

 • Cliënt kunnen begeleiden in bewustwordingsproces waarbij inzicht komt over alle aspecten (niveaus) van de klacht(en).

 • Een massage therapeut is luisterend aanwezig, zowel met zijn oren als met zijn handen.

 • Kunnen screenen, horen wat niet gezegd wordt.

 • In kaart brengen van (dreigende) gezondheidsproblemen.

 • In kaart brengen van belasting en belastbaarheid en de (niet alleen) daaruit eventueel voortkomende herstelbelemmerende factoren in kaart brengen.

 • Gezondheidsproblemen en behandeling kunnen overbrengen naar de cliënt.

 • Behandelplan in samenwerking met de cliënt opstellen en uitvoeren.

 • Empathie – nodig voor bovenstaande punten (anamnese / behandelplan bespreken etc.).

 • Integriteit.