Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29
Onze visie

Een therapeutische behandeling is een behandeling die gericht is op bewustwording, welke tot inzicht en uiteindelijk heling kan leiden op fysiek, psychisch, emotioneel en sociaal niveau.

Binnen de therapeutische behandelingen kunnen we een verdeling maken in verschillende therapeutische vakgebieden:

Hypnotherapeut
Massage Therapeut

Een therapeutische behandeling is een onderdeel van de alternatieve geneeskunde dat zich bezighoudt met behandeling van ziekten of de verlichting van symptomen. 

Belangrijk onderdeel van de behandeling is bewustwording. Via verschillende technieken wordt de cliënt bewust gemaakt van alles wat er in zijn of haar lichaam speelt – op fysiek, mentaal, sociaal, emotioneel en/of spiritueel niveau.

De cliënt wordt ge-spiegelt waar hij staat in zijn leven.
Wat wordt er gevoeld en ervaren?
Wat zijn de klachten?
Zijn die herkenbaar op andere manieren?
Welke thema’s spelen in het leven van de cliënt?

Kerncompetenties (gedragseigenschappen en kennisniveau):
 • Zelfinzicht, kunnen reflecteren op eigen gedrag en handelen teneinde eigen processen te verwerken (in verband met overdracht en tegenoverdracht).

 • Professionele attitude (in staat zijn om kennis, vaardigheden, houding en gedrag op een geïntegreerde manier tot uitdrukking te brengen).

 • Cliëntgerichte communicatieve vaardigheden, feedback kunnen geven en ontvangen en er iets mee kunnen doen, grenzen aangeven en bewaken, luister- en vraag vaardigheden, eigen gevoelens onder woorden kunnen brengen – om cliënten beter te begrijpen en de juiste hulp te kunnen bieden.

 • Anatomische, fysiologische, pathologische en/of psychologische kennis (HBO niveau).

 • Massagehouding, - techniek en –vorm – gericht op vergroten lichaamsbewustzijn.

 • Holistisch denken dat wil zeggen, geen symptoombehandeling maar de hele mens meenemen in de behandeling.

 • In het werken met mensen ben je zelf het instrument dus zelfkennis en zelfinzicht zijn voorwaarden om dit beroep uit te kunnen oefenen.

 • Cliënt kunnen begeleiden in bewustwordingsproces waarbij inzicht komt over alle aspecten (niveaus) van de klacht(en).

 • Een therapeut is luisterend aanwezig, zowel met zijn oren als met zijn handen.

 • Kunnen screenen, horen wat niet gezegd wordt.

 • In kaart brengen van (dreigende) gezondheidsproblemen.

 • In kaart brengen van belasting en belastbaarheid en de (niet alleen) daaruit eventueel voortkomende herstel belemmerende factoren in kaart brengen.

 • Gezondheidsproblemen en behandeling kunnen overbrengen naar de cliënt.

 • Behandelplan in samenwerking met de cliënt opstellen en uitvoeren.

 • Empathie – nodig voor bovenstaande punten (anamnese / behandelplan bespreken etc.).

 • Integriteit.

Zonnevlecht Opleidingen

KTNO Zonnevlecht Opleidingen Vlijmen