Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29

Tijdens de HBO opleiding Energetisch Massage Therapeut worden er tussentijdse toetsen afgenomen om zo uw kennis en inzicht te toetsen. Op deze manier krijgt u zelf ook een beter beeld waar u staat in de opleiding

De volgende toetsten worden afgenomen aan het eind van de cursus / training:
Klassieke massage niveau I
Klassieke massage niveau II
Voetreflex massage
Bindweefsel massage

Eindscriptie

Onderwerpen eindscriptie:

Massage bij kanker
Massage bij ADHD
Massage bij PDDNOS
Massage bij ADD
Massage en Stress
Massage bij nieuwetijdskinderen
Massage bij Hooggevoeligheid
Massage bij traumaverwerking

Behandelingen n.a.v. het gekozen onderwerp

Behandel een cliënt met het ziektebeeld van je keuze (scriptie).
Minimaal 6 behandelingen / consulten.
Neem een uitgebreide anamnese af, schrijf een behandelplan.

De volgende punten dienen beschreven te worden in het behandelplan:

 • Wat is de hulpvraag van de cliënt.
 • Beschrijvende diagnose van de therapeut.
 • Wat is de reden van wel/niet behandelen?
 • Uitleg regulier ziektebeeld.
 • Uitleg reguliere behandeling hulpvraag / ziektebeeld.
 • Uitleg behandeling massagetherapeut.
 • Holistische visie op het ziektebeeld, wat betekend deze klacht voor de cliënt, wat is de waarde van de klacht de cliënt.
 • Eerdere behandelingen.
 • Motivatie behandelplan.
 • Is het behandelplan bijgesteld, zo ja, wat is de reden van deze bijstelling.
 • Hoe reageert de cliënt op de behandelingen.
 • Wat is het verloop / prognose van de behandelingen?
 • Is het wenselijk om door te gaan met de behandelingen.
Module Therapeutische ontwikkeling

Van de module Therapeutische ontwikkeling schrijft de student een verslag over de persoonlijke groei als massagetherapeut.

Praktijkexamen

De student geeft een volledige massage behandeling aan de hand van een casus. Van deze behandeling wordt door de student een uitgebreide anamnese en behandelplan geschreven, welke binnen 2 weken na de examendag bij Zonnevlecht Opleidingen ingeleverd dienen te worden (persoonlijk of schriftelijk per post).

Examinatoren

De scriptie, persoonlijk verslag, anamnese formulieren en behandelplannen worden beoordeeld door de examinatoren, net als de praktijkbehandelingen tijdens de examendag. Zo nodig wordt de student uitgenodigd om toelichting te geven. Binnen 2 weken na ontvangst van de stukken ontvangt de student schriftelijk de uitslag van het examen waarna bij een positieve beoordeling de diploma uitreiking zal plaatsvinden.

Examenkosten

Kosten eindexamen € 100,00
Kosten herexamen(s) € 100,00 (maximaal 2)