Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29

Tijdens de opleiding worden 2 intervisiedagen aangeboden en een proefexamen. Daar waar nodig worden studenten uitgenodigd voor een extra coachingsgesprek om de voortgang van de opleiding te bespreken, met een van de studiebegeleiders. Kosten extra coachingsgesprek bedraagt € 50,00 per gesprek. De hele opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen. Scoort de student voor alle onderdelen een voldoende dan ontvangt de student het diploma HBO Kindermassage Therapeut van Zonnevlecht Opleidingen.

Na het behalen van het diploma beschikt de kandidaat over de volgende kwaliteiten:

Beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om op een deskundige wijze kinderen en hun ouders/verzorgers te begeleiden in de praktijk.

Beschikt over de kennis van oorzaak en gevolg, en deelt kennis over problemen rondom de ontwikkeling van het kind.

Beschikt de kwaliteiten en de kennis om een brug te kunnen slaan tussen de reguliere – en de alternatieve hulpverlening.

Beschikt over de kennis om op een verantwoorde wijze technieken en kennis over te dragen met betrekking tot coaching en begeleiding binnen jouw vakgebied.

Beschikt over de kwaliteiten om op een zelfstandige wijze een Kindermassage Therapeut te starten

Als Kindermassage Therapeut staat het belang van het kind voorop, je voelt haarscherp wat je bijdragen kan zijn bij het welzijn van het kind.

ding kindermassage therapeut zonnevlecht opleidingen vlijmen