Sluiten× Tel: 073 - 511 12 29

Onze cursussen en opleidingen zijn geaccrediteerd door de volgende beroepsverenigingen:

 • VBAG
 • BMS
 • NWP
 • LVNG
 • Vereniging van Stoelmasseurs
 • NVST
 • VIV
 • FAGT
 • CAT

Met een Zonnevlecht HBO therapeuten diploma is het mogelijk aan te sluiten bij de volgende beroepsverenigingen:

 • BMS (Belangenvereniging Massage en Sportverzorging).
 • Stibag 
 • LVNG
 • VBAG
 • NVST
 • CAT
 • VIV
 • FAGT

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. Ook exameninstituten, EVC aanbieders en ontwikkelaars van (online) materiaal zijn lid van de NRTO. De NRTO telt ruim 500 leden. Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan. Daarnaast bieden leden van de NRTO overheidserkende opleidingen aan binnen het voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (HO).

Facefacts Academy - Vacatures